www.eierc.com

  Naslovna     O nama     Lokacije     Kontakt     Novosti     Mapa sajta  

 

 

Softver  >>  JPS  >>  Obrasci za Registar zaposlenih

 

JPS (jedinstveni poslovni sistem)

 

linija

 

Obračun primanja i kadrovska evidencija

 

Automatsko formiranje obrazaca potrebnih za Registar zaposlenih u javnom sektoru

 

linija

 

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 63/2013 - ispr.) propisano je da su korisnici javnih sredstava dužni da od 30. septembra 2013. godine dostavljaju podatke o zaposlenim, izabranim, postavljenim i angažovanim licima radi formiranja jedinstvenog Registra zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru. Radi izvršavanja ove obaveze Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izgledu, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013), kojom je uređen izgled, sadržaj i način popunjavanja obrazaca u koje se unose podaci na osnovu kojih se formira Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru, kao i način dostavljanja i obrade tih podataka.

 

Propisani su sledeći obrasci:

 

  • OBRAZAC 1 - Podaci o zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim i postavljenim licima

  • OBRAZAC 2 - Podaci o angažovanim licima po osnovu ugovora

  • OBRAZAC 3 - Podaci o angažovanim licima preko studentskih i omladinskih zadruga

  • OBRAZAC 4 - Podaci o primanjima zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica

 

Sektor softvera Tehnicom Informatike doradio je module "Obračun zarada" i "Ostala primanja" u delu koji se odnosi na automatsko formiranje podataka za navedene obrasce.

 

linija

 

Robno-materijalno i finansijsko poslovanje

 

Glavna knjiga i Osnovna sredstva

 

Automatsko formiranje izveštaja za ličnu kartu preduzeća

 

linija

 

Posle 153 preduzeća u restrukturiranju i drugih 419 preduzeća u nadležnosti Agencije za privatizaciju, svih 36 javnih preduzeća dostavilo je Ministarstvu privrede popunjene "lične karte", koje su objavljene na sajtu Ministarstva.

 

Ministarstvo privrede nastaviće da prikuplja dodatne podatke za "lične karte" svih javnih preduzeća, da bi u najskorijem periodu one bile potpune i u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima.

 

Pored toga, Ministarstvo privrede od 22.11.2013. pokreće i proceduru prikupljanja "ličnih karata" svih javno-komunalnih preduzeća, koje će takođe biti objavljene na zvaničnoj internet strani Ministarstva.

 

Izvor: Sajt B92

 

Potrebni izveštaji obuhvataju:

 

  • Bruto bilans

  • Osnovna sredstva

  • Kupce-dobavljače

 

Sektor softvera Tehnicom Informatike doradio je module "Glavna knjiga" i "Osnovna sredstva" u delu koji se odnosi na automatsko formiranje izveštaja za ličnu kartu preduzeća.

 

 

 

 

 

Direktor: +381 (0)18 550 921

 

Inženjering : +381 (0)18 550 929

Podrška korisnicima (servis): +381 (0)18 550 929

Fiskalni program (prodaja): +381 (0)18 550 752

 

Prodajno-servisni centar: +381 (0)18 4521 185

Tehnička podrška: +381 (0)18 4244 184

 

 

 

Tehnicom Informatika,  Bulevar Sv. cara Konstantina 80-84,  18000 Niš,  tel: +381 (0)18 550 921,  office@eierc.com

Design by Sektor softvera

početak strane 

 

informatika, nis, srbija, ei, elektronska, tehnicom, computers, fiskalne, kase, favorit, favourite, partner, colibri, kolibri, mobika, logic, cash, compact, gprs, pos, vage, bar, kod, barcode, mikrofilm, skeniranje, softver, software, programi, racunari

TEHNICOM INFORMATIKA proizvodi fiskalne kase po licenci Olivetti i STN. Fiskalni štampači, GPRS, POS terminali, čitači bar koda, elektronske trgovačke vage. Računarska, komunikaciona i mikrografska oprema. Mikrofilm, skeniranje, softver, informacioni sistemi, obuka, ECDL