www.eierc.com

  Naslovna     O nama     Lokacije     Kontakt     Novosti     Mapa sajta  

 

 

O nama  >>  Sertifikati

 

 

Menadžment sistemi

 

"Tehnicom Informatika" poseduje sertifikat SRPS ISO 9001/2008 od 2006. godine, koji je zvanična potvrda kvaliteta proizvodnog procesa.

 

Kao i svaka uspešna kompanija, vodimo računa i o uticajima našeg poslovanja, kako na radni prostor u kome obavljamo svoje delatnosti, tako i na životnu sredinu. U cilju standardizacije i ovih aspekata poslovanja, "Tehnicom Informatika" je postojeći standard objedinila sa standardima koji se odnose na upravljanje zaštitom životne sredine (SRPS ISO 14001/2005) i zaštitu zdravlja i bezbednost na radu (SRPS OHSAS 18001/2008).

 

Kao informatička kuća, oduvek smo bezbednosti informacija, sa kojima svakodnevno dolazimo u kontakt kroz rad sa našim korisnicima, pridavali veliki značaj štiteći internu i eksternu razmenu informacija na svim nivoima i u svim segmentima "Tehnicom Informatike". Sertifikovani sistem upravljanja bezbednošću informacija dokazuje našu usmerenost na jačanje poverenja od strane korisnika i konstantno unapređenje poslovnih odnosa.

 

linija

 

 

 

SRPS ISO 27001/2011

 

Sertifikat

SRPS ISO 27001/2011

 

 

 

 

SRPS ISO 9001/2008

 

Sertifikat

SRPS ISO 9001/2008

 

SRPS ISO 14001/2005

 

Sertifikat

SRPS ISO 14001/2005

 

SRPS OHSAS 18001/2008

 

Sertifikat

SRPS OHSAS 18001/2008

 

 

 

 

 

Direktor: +381 (0)18 550 921

 

Inženjering : +381 (0)18 550 929

Podrška korisnicima (servis): +381 (0)18 550 929

Fiskalni program (prodaja): +381 (0)18 550 752

 

Prodajno-servisni centar: +381 (0)18 4521 185

Tehnička podrška: +381 (0)18 4244 184

 

 

 

Tehnicom Informatika,  Bulevar Sv. cara Konstantina 80-84,  18000 Niš,  tel: +381 (0)18 550 921,  office@eierc.com

Design by Sektor softvera

početak strane 

 

informatika, nis, srbija, ei, elektronska, tehnicom, computers, fiskalne, kase, favorit, favourite, partner, colibri, kolibri, mobika, logic, cash, compact, gprs, pos, vage, bar, kod, barcode, mikrofilm, skeniranje, softver, software, programi, racunari

TEHNICOM INFORMATIKA proizvodi fiskalne kase po licenci Olivetti i STN. Fiskalni štampači, GPRS, POS terminali, čitači bar koda, elektronske trgovačke vage. Računarska, komunikaciona i mikrografska oprema. Mikrofilm, skeniranje, softver, informacioni sistemi, obuka, ECDL